Er dit barn særligt sensitivt?

Sensitiv kan forstås på flere områder. Hos nogle, er det ekstra følsomhed over for lyd, lys, berøring eller tøjet, der irriterer. Hos andre er det følsomhed overfor nye steder, nye mennesker, store forsamlinger eller måske, følsomhed i leg og samvær med jævnaldrende.

Vores sansesystem er til for, at beskytte og udvikle os. Det er til for at sortere i de indtryk vi får, gennem alle vores organer. Vores følesans skal eksempelvis fortælle os, hvis vi har hånden på den varme kogeplade, at vi skal hive hånden til os, inden vi for alvor brænder os. Den skal også fortælle os, hvis vi mærker en bi kravlende på armen, at vi skal vifte den væk.  

Hos nogle børn, er sansesystemet så sensitivt, at kroppen konstant er i alarmberedskab. For nogle er det på følesansen, selvom det for andre kan være de øvrige sanser, der er skurken. Når kroppen ikke kan sortere i indtryk, bliver barnet ofte indelukket, særligt sensitiv og lever i sin egen boble.

 

Sensitiv kan blandt andet dække over børn som:

 • Bliver irriteret af tøj, dyner, bad, og andre berøringer på huden
 • Ikke har lyst til kram og nus
 • Ikke kan lide at få beskidte fingre og tæer
 • Har svært ved at starte i institution 
 • Har svært ved at knytte sig til andre end mor (og far)
 • Reagerer voldsomt på f.eks. lyd og lys
 • Er bange for nyt, eller bare mest tryg ved det velkendte
 • Holder sig tilbage fra fællesskabet
 • Lever i sin egen boble
 • Ende ofte i konflikter
 • Sover uroligt og vågner ofte
 • Bliver let overstimuleret

Børn har sjældent alle symptomerne – men jo flere man genkender, jo vigtigere er det at finde roden til problemet, og arbejde med det. 

Jeg hjælper jer gerne, via en sanseudredning i klinikken. Her vil jeg, i samarbejde med jer, teste jeres barns trivsel og sanseintegration. I vil få redskaber til at træne hjemme og vi vil sammen samle op på udviklingen, til sansetræning i klinikken. 

Book en sanse- og trivselskonsultation, som jeres første besøg i klinikken.