Oplever I følger, fra for tidlig fødsel?

Følgerne kan være mange, og af forskellig grad. Udfordringer, som hurtig overstimulerede børn, kontaktsky, motoriske udfordringer, sansemæssige dysfunktioner eller problematikker, som følge af dårligt integrerede primitive reflekser. Alle de nævnte udfordringer, kan imødekommes med sansetræning, tilpasset det enkelte barn. 

 

Nogle præmaturfødte børn, har været skærmet (af gode grunde) en stor del, af den første tid, udenfor maven. Selvom det er en nødvendighed, har det sansemæssige konsekvenser, som kan følge barnet, selvom det bliver ældre. 

 

Nogle ting skal ikke fixes, men forstås. I rigtig mange tilfælde, kan man arbejde med eksempelvis sensitivitet og styrke barnet. Hos præmature, handler det lige så meget om, at forældre og dagtilbud, skal tilegne sig metoder, der gør barnet trygt, og viser hensyn til dets forudsætninger. 

 

Det betyder ikke, at præmature børn skal sygeliggøres. Det betyder at de skal styrkes og nogle gange have hjælp, til at nå de samme milepæle, som andre børn. Især de primitive reflekser sættes på prøve, når de skal integreres i en præmaturfødt krop. 

 

Ønsker du en målrettet sansetræning til dit for tidligt fødte barn? Så book en Sanse- og trivselskonsultation. Det er også en mulighed, at lave et målrettet program, til opstart i daginstitution/dagpleje.

 

Ammeudfordringer med din præmature baby? Jeg kommer gerne ud til jer, for det kan altså lade sig gøre!